Disclaimer

Disclaimer


Algemeen
De gegevens op de websites van Mokumse mikmak en Polanen AB zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven. Mokumse mikmak en Polanen AB spannent zich in om de informatie op haar website zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kan aan de website geen rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan een van de websites is voor eigen rekening en risico. Mokumse mikmak en Polanen AB sluiten iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van hun websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.
Mokumse mikmak en Polanen AB behouden zich het recht voor de webpagina's op ieder moment te veranderen of te beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Mokumse mikmak en Polanen AB zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.


Hyperlinks
Deze website bevat links naar sites die buiten het domein van Mokumse mikmak en Polanen AB liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Mokumse mikmak en Polanen AB zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Op de inhoud van de website en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan Mokumse mikmak en/of Polanen AB. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier dan na voorafgaande schriftelijke toestemming.

 Privacy
Mokumse mikmak en Polanen AB respecteren de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in het domein van deze website worden opgegeven worden niet verstrekt aan derden, behoudens wettelijk verplichtingen.

Cookies
Deze website kan eventueel gebruik maken van Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Google gebruikt deze informatie om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Polanen AB
KvK 34171879